Tai Chi Chuan - Chi Kung - Nei Kung
100 napos kihívás

Második rész, Az energia hallgatása

A Taiji boksz titkai

A Yang Taijiquan titkai

Beszélgetés Tian Shou Lin -nel

Az energia hallgatása

2. rész

Tanuló: Tanító, mondhatjuk azt, hogy minden alkalommal, amikor a kezeink egymást érintik, használnunk kell az „energia hallgatását”?

Mester: A Taiji edzések alkalmával hangsúlyozzuk az energia „hallgatását”. Természetesen edzhetsz az energia hallgatása nélkül is, habár ha így teszel, az csak azt mutatja, hogy még mindig nem érted a Taijit.

T: Az, hogy kizárólag a saját erőnkre támaszkodjunk az kezek érintésénél ösztönös cselekvésnek tűnik. Miért helyez a Taiji ilyen nagy hangsúlyt az energiák hallgatására?

M: Az energia hallgatásának szintje a személy képességszintjének mércéje. Csak az a személy, aki elérte az energia megértésének eme szintjét, érheti el a halhatatlanságot. Továbbá, mivel a Taiji a Wuji-től indul, vagy különleges esetben teljesen mentes a Qi-től, így tulajdonképpen a Yin és a Yang Szülőanyja. Ez az egész folyamat nem csupán a mozdulatért van. Azt is jelenti, hogy van odabent valamiféle Lélek.

T: Ezt hogyan értheti meg valaki?

M: Gondolj arra a rádióra ott az asztalon. Az a rádió több mint egyes ellenállások, kondenzátorok, drótok és egyéb szerkezetek halmaza. Nem pusztán csak ezeknek az egységeknek az összeszerelt halmaza. Csak akkor leszel képes megfelelően venni velük a rádiójeleket, ha meghatározott sorrendben vannak összerakva. Így mondhatod azt is, hogy valami a semmiből érkezik. Ha másképp állítod össze, akkor nem lesz más csak, mint limlom, vas, réz és műanyag haszontalan keveréke.

T: De ez hogyan kapcsolódik a bokszhoz?

M: A Taiji boksz sem csupán különféle komponensek egymás mellé rakosgatása. Amikor Yinről és Yangról, beszélünk, amikor a légzéskor és az energia irányításakor történő Nyitásról és Zárásról szólok, akkor egy bizonyos szekvenciát, sorrendet kell követned. Amikor megérinted a másikat, érzékelned kell saját helyzetedet is, akkor kell használnod a „hallgatást”. A „hallgatás” átalakítás, a pillanat megragadása, amely elindít az igazi cél felé, hogy az előnytelen helyzetedet számodra előnyös helyzetté változtasd. Ez az, amiért és ahogyan a Taijit megalkották. A Taijinek nincs kezdete és vége sem. Minden és mindenhol folyamatos változásban van. Mindennek szükségszerűen van egy pillanatnyi állapota, amely lehet előnyös vagy hátrányos, sikeres vagy sikertelen, vagy éppen keresztülmehet a prosperálás vagy a romlás állapotán is. Ez az úgynevezett „Mindenütt Taiji”. Ez az, ahogyan használnod kell a „hallgatást”, az átalakítást, a megragadást, a kimozdítást a transzformáció érdekében.

T: Tehát a „hallgatáson” nemcsak a fizikai hallgatást értjük, hanem vannak más értelmezések is?

M: Ó, igen, igen. A „hallgatásnak” sok dimenziója létezik, de csak a Jin „hallgatásának” gyakorlása a jó. Akkor válsz képessé az energiák megnyitására. Ez nyitja meg a hullámot. Okom van rá, hogy ami felfogásunk szerint értelmezzem a hullámjelenséget.. Ez a Taiji filozófiájának egy magasabb szintje. Minél műveltebb valaki, annál érdeklődőbbé válik a Taiji filozófiája iránt.

T: Nem könnyű megérteni a „hallgatást”. Néha, amikor az emberek csak megérintik egymás kezét, nem éreznek mást, csak a másik karját, és nem képesek a „hallgatásra” átváltani. Azt szeretném megérteni, hogy az érintés és a hallgatás miként állnak egymással kapcsolatban?

M: A bokszleckék korai időszakában sokkal inkább az erő mintsem az energia használata a jellemző..  Te érintést és tapintást alkalmazol. Mindenkinek, aki Taijt tanul, keresztül kell mennie ezen a stáción. Habár miután megérted az energiát, az ellenfelek szándékát mindvégig az ő energia-alapú hullámaiból érzékeled. Ha továbbra is csak megérintet és tapintod a másikat, hogy érezd, akkor nehezen fogod felfogni és megérezni azokat a hullámokat. Akkor, ha képtelen vagy felfogni, és érzékelni, hogyan ismerhetnéd magad, és főleg hogy ismerhetnél másokat? Például, mindketten hallgatjuk ezt a rádiót. Csak akkor érted meg a benne zajló beszélgetés témáját, ha beszéled az adott nyelvet, vagy ha például zenét hallgatunk, és fel tudod fogni a zenét, csak ekkor válik értelmes, jelentőségteljes egésszé, egyébként csak zajok és zörejek összessége. Ha nem tudod megfejteni a hangok értelmét, hogy lennél képes megérteni magad és megérteni másokat? Ezt hívják úgy, hogy: „Ha meg akarod érteni a zenét, akkor fülednek kell lennie a zenéhez.”

T: Annak alapján, amit a „hallgatásról” mondtál, ez nagyon hasonló ahhoz, amit én, és az amerikai tudósok mondtunk az emberek közti kommunikációról. A kommunikáció modellje, hogy először lennie kell egy információ átadónak, majd egy csatornának, egy dekódernek és egy vevőnek.

M: De ez csak egy aspektusa az ügynek. Mondhatjuk azt, hogy a hallgatás, az átalakítás, a megragadás és a kimozdítás egy körfolyamat, amelyet nevezhetünk információs visszacsatolási rendszernek is. A „hallgatás” elsőnek azonosítja az információt. Aztán megváltoztatod, és kiküldöd az új információt. Tehát a célt a visszajelzésre támaszkodva érheted el.

T: De mi ennek a célja?

M: A Taiji bokszban van egy mondás, „Maradj középen.” Ez azt jelenti, hogy a célod elérése, vagyis az ellenfél hátrányos helyzetbe hozatala, és saját magad előnyös pozícióba hozatala érdekében a lehető legkevesebb energiát használd fel. Apám gyakran mondogatta: „Ha jössz, akkor gyere be magad, ha elmész, akkor én küldelek ki.” Kérlek, próbáld meg ezt magad értelmezni!

T: Tanító, mondhatjuk azt, hogy a „hallgatás” az érintésből következik, de csak akkor, ha megérted az energiát, akkor válik valódi „hallgatássá”?

M: Mondhatod így is – ha felfogod ennek az értelmét, megérted, hogy ha a másik nem mozdul, én sem mozdulok. Ha a másik mozdulni akar, én mozdulok elsőnek. Ezt az elméletet kell megértened.

T: Ó, te most az erő és az energia közti különbségről beszélsz. Miután elérted az energia „megértését”, akkor a hallgatásod is sokkal, de sokkal magasabb szintet ér el?

M: Igen, ez a boksz elsajátításának kulcsa. Elsőnek gyakorolnod kell. Minden boksz a mozdulatokkal kezdődik. Másodszor tisztelned kell a bokszot és tisztelned kell a tanítódat. Csak akkor leszel képes az alapos tanulásra, ha tiszteled a bokszot. Csak ha tiszteled a tanítódat, akkor leszel képes megérteni a tanítód utasításait. Ha a Taiji boksz valódi titkáról akarsz beszélgetni, – akkor ez az.

T: Azt hiszem a tanító utasításai nagyon fontosak.

M: Nos, nem könnyű megtanulni a bokszot. De tanítani sem. A mozdulatok csak külső formák. A külső formákat könnyű tanítani és tanulni is. De az energia az egy belső minőség. A belső dolgokat nehéz tanítani és tanulni is. Az emberek hamar különféle szintekre jutnak, és szintén megvannak a különféle gyakorlási módszereik. Habár, van egy kínai mondás: „Ha kezdetben csak egy hüvelyk tizede hiányzik, a végeredmény 1000 mérfölddel fog hibázni.”

T: A legtöbb oktató csak a mozdulatokat hangsúlyozza. De ha a gesztusokban nincsen meg a belső energia, akkor azok csak a fizikai kondíció javítására alkalmasak. Olyan lesz, mintha csak egy tornatermi edzésen vennél részt.

M: Igen, és ez az, amit apám, Tian Zhaolin is mondott: „A vonzó (csinos) mozdulatok nem alkalmazhatóak. Ami alkalmazható az nem biztos, hogy csinos.”

T: Tanító, volna még egy kérdés, amit szeretnék feltenni – mikor Yang Jiahou még élt, mesélted, hogy gyakran mondogatta: „Ha könnyű vagy akkor hajlékony vagy.” Hogy áll ez kapcsolatban a „hallgatással”?

M: Nos, mások energiájának „meghallgatása” olyasmi, mint egy mérleg használata. Ha nagy skálájú mérleget használsz nagyon könnyű anyagokra, akkor az nem lesz elég érzékeny hozzá. Ezért van, hogy amikor gyémántokkal és egyéb drágakövekkel dolgoznak, akkor nagyon érzékeny és kifinomult mérlegeket használnak, amelyek képesek nagyon kicsi dolgok mérésére is.  Így látom a dolgokat.

T: Tehát mondhatjuk azt, hogy a könnyebb a jobb?

M: Itt a „könnyűségnek” van még egy jelentése, amely képessé tesz, hogy érzékelj nagyon-nagyon kis változásokat is. Ezért mondhatjuk azt, hogy nem adhatsz hozzá még egy madártollat sem, és nem vehetsz le róla még egy legyet sem anélkül, hogy ne érzékelnéd. Ellenkező esetben a „hallgató energiáid” nem lesznek eléggé érzékenyek. Ez azt jelenti, hogy a „könnyűség” lebegéssé válik. Tehát, a könnyű jobb, a könnyű hajlékony, és egyik sem lebeg. A lebegés egy betegség, mert még nincs jelen kellő mennyiségű „hallgatási” energia.

T: Ma rájöttem, hogy a legnagyobb jutalmam és célom, hogy megértsem a „hallgatást” és a rendszer működésének elméletét. Tanító, a te Taiji bokszod egyenesen a családi hagyományodban és az örökségedben gyökerezik. Beszélhetünk erről, hogy a későbbi generációk megértsék, hogy milyen fontosak ezek a hagyományos értékek?

M: Persze, ám a bokszban sosem mertem magamat hivatkozási (referencia) pontnak tekinteni az előző generációkkal szemben. Tudom, hogy sokan vannak, akik jobbak benne, mint én. Ma megemlítetted a Taiji boksz értékeit. Ezt nem tudom megítélni. A boksz elérheti a legmagasabb szintet, ha a külső és a belső összekapcsolódik benne. Ekkor minden elmélet egyé válik, függetlenül attól, hogy puhán vagy keményen használod, öt yint vagy öt yangot fejlesztettél-e ki. Habár, ha törekvő vagy, és eléred végül ezt a szintet, akkor rájössz, hogy még ezen a ponton sincs vége a fejlődésnek.

Szóval, ezért a magasabb szinten lévő emberek, amikor megérintik egymást az edzés közben, ők valóban képesek megmondani a másikról, hogy mikor éri el a még fejlettebb és magasabb szintet.  Chang San Feng azt mondta: „Nincsen mozdulatlan (rögzítet) keret.” Ezzel azt állítja, hogy a boksznak nincsenek kötött szabályai. Ezt a mozdulatokra érti. Ez ugyan egy gondolkodásmód, de először a mozdulatokat kell megtanulnod.

Ez az, ahogy belépsz az ajtón. Például, ha meg tanulsz festeni, az első, amit el kell sajátítanod, azok a mesterség alapelemei. Miután jól megtanultad az alapelemeket, csak azután vonatkoztathatsz el tőlük és festhetsz szabadon. Apám, Tian Zhaolin gyakran mondogatta: „A Taiji boksz egy olyan boksz, amelyet a Taiji filozófia vezérel. Nincs kezdete és nincs vége. A kezdet a vég, és a vég a kezdet. Ezt hívják „hosszú boksznak”. Ebben az univerzumban mindenhol minden folyamatosan átalakul, változik. Minden ebben a körfolyamatban van. De ahhoz, hogy igazán megértsd ezt az elméletet, ahhoz komoly kitartás és elszántság kell. Amikor elérted a legnehezebb részét, akkor kell csak igazán a kitartás. Minden alkalommal, amikor új szintre lépsz, újabb és különfélébb értelmezésekre bukkansz. Ez a Taiji legnagyobb gyönyörűsége.

Viking

Farkas Gábor Viking
Tai Chi Chuan és Chi Kung specialista

Lépj kapcsolatba velem!
Viking tanfolyamaira az alábbi elérhetőségeken keresztül tudsz jelentkezni: +36 20 971 7431

hello[kukac]sanbao[pont]hu

Töltsd le az ingyenes Életerő Növelő Chi Kung ismertetőnket itt!

"A Tavasz Visszahozatala az, hogy az elfeledett álmaink is visszajönnek vele."

A letöltésért cserébe nem kérek semmit, még az e-mail címedet sem!
Annak viszont örülök, ha bárhol megosztod a letöltés linkjét, vagy bármely tartalmat, cikkemet, oldalamat!