Tai Chi Chuan - Chi Kung - Nei Kung
100 napos kihívás

Mit hoz 2016. a Yang Tűz Majom éve?

A saját magam számára készített összeállítás, melynek forrásait itt találod meg:

A kínai asztrológiában az, hogy Majom év az nagyon kevés. Nézzük úgy, hogy Tűz Majom év lesz.

Az év a Mennyből jön ez most a Yang Tűz, a Majom a Földből jön. A csillagokból jövő hatás belemegy a Földbe, ott némiképp átalakul, és visszasugározza. A fentit azt 10 Égi ágnak hívják, 10 fajta hatás van, 5 Elem Yin és Yang. ez lent 12 Ágra oszlik.

2016. február 4-én megkezdődött a YANG TŰZ MAJOM év, amely hihetetlen energiákkal érkezik és egész évben ezzel a felfokozottsággal kíséri végig mindennapjainkat. 2016-ban az Univerzumot alkotó 5 őselem közül, erős tűz és fém elemű energiákkal fogunk megint találkozni. Az elemek körforgásában a tűz megolvasztja a fémet, de az esetlegesen megjelenő kihívások a fejlődést, és a spirituális fogalmak értelmének befogadását fogják kikényszeríteni.

Megjelenik a lehetősége az elkapkodott, hirtelen döntéseknek, kellő utánajárás hiányából adódó kellemetlenségeknek is. (Pl. új életed nyitányaként nem vár senki a reptéren, vagy hasonlók…) Figyelmetlenségből, kapkodásból eredő kisebb-nagyobb balesetek, koccanások is esélyesebben fordulhatnak elő az “utazó években” ezért az utakon  légy óvatosabb, felesleges rizikót ne vállalj, és a közlekedésben is légy körültekintő.

Izgalmas évnek nézünk elébe, aminek fókuszában tehát az önismeret áll.

Az elemek tana szerint a tűz megolvasztja a fémet, tehát mutatja, hogy valamilyen értelemben egy ellentmondásos év jön.

A tradicionális kínai asztrológia számításai szerint az idei év utazások szempontjából mozgalmas lesz, amikor végigkísér majd minket a “mozgás miliője.”

A “mozgás” energiáját szinte minden tevékenységbe, vagy iparágba be lehet építeni. Érdemes elgondolkodnod, a Te szakterületedhez vajon milyen módon tudod bekapcsolni a jövés-menést?

Tűz évnél önmagunk keresése az egyik cél magas szinten

Tűz Kua, a Tudatos Tudás

A Tűz elem legmagasabb szinten Istent, a teremtő erőt, a tudatosságot és persze a vallást is szimbolizálja.

A Fa táplálja a félelmeket, a tűzben lehetőség van letenni. Eddig célok felállítása volt, és azok tudatos felvállalása volt.

A kínai asztrológia szerint a yang tüzet, a Nap szimbolizálja, amelynek többek között a szenvedélyt, szeretetet lelkesedést, lobbanékonyságot és változékonyságot is tulajdonítjuk. A Tűzhöz tartozik a spiritualitás, az istenkeresés és maga az istenhit.

A Tűz a Nap analógiája, ami magas szinten a boldogságot, vidámságot, a jó dolgok megélését jelenti, míg alacsony szinten a sok tűzből nagy tűz lehet. Hirtelenség, lobbanékonyság, indulatok. A Nap a középpont, az Isten keresése, önmagad teljességének a keresése.

A belső lelkesedés, öröm, ami nem feltételhez kötött. Szellemből jön. Nem a ragaszkodó, a szülői szeretet, ami a Fa és a Víz elemhez tartozik. Szellemből jövő szeretet, a Teremtővel való együttfürdés során, a Teremtésben való megmártózás során létrejövő szeretet. Elégedettség és szeretet. Békésen együtt lenni és örülni, mint a tábortűznél. Bőség, boldogság, melyre vágyunk.

Egy olyan elem, amely teljes mértékben kiszámíthatatlan, hiszen lehet az egy barátságos pattogó kandalló tüze, ugyanakkor elég egy kicsapó szikra, hogy az egész házat leégesse. Nos, ez az a tűz, amely biztosítja számunkra, hogy kellően aktívak, lelkesek, olykor boldogok és szerelmesek legyünk, de ugyanilyen könnyen feltüzeli bennünk az indulatot, a felháborodást, amikor jaj annak, aki az utunkba áll, mert hatalmas haragunk lángjával csapunk oda neki. És hogy pont mi lesz, ami a feszültséget kiváltja, az teljes mértékben megjósolhatatlan, de elég lesz egy kis fuvallat, hogy felszítsa a tüzet.

A Tűz helyes használata felismerésekhez, találkozásokhoz vezethet. Az, aki tisztában van a saját magában hordozott értékekkel a kibékíthetetlen ellentéteket is fegyelmezetten, higgadtan, nemes hozzáállással kezelheti. Az, aki képes nyugalommal szelídíteni vadságát, együttérzéssel viszonyulhat másokhoz, szeretetteljes kapcsolatokat alakíthat ki, hídra lelhet ott, ahol mások csak összeférhetetlenséget látnak.

A támadások, ingerlések, hergelések elől érdemes inkább kitérni, figyelmességgel elejét venni az önkéntelen válaszcselekvéseknek, erőszakos kitöréseknek, a Szívünkkel védelmezni a bölcsesség lámpását. Hiszen, ha hagyjuk, hogy a zűrzavar irányítson minket, akkor a lámpás felborul és szétterjed a tudatlanság sötétje.

Fontos, hogy a késztetések ellenére ne merészkedjünk túl messzire, tartsuk be a fokozatosság elvét, átlátható lépések szerint haladjunk. Kerüljük a messzemenő következtetéseket, a felszínes tudás alapján hozott előítéleteket. A korábban megtanult ismereteket esetleg alkalmazhatjuk a gyakorlatban is. Azzal dolgozzunk, ami előttünk van, amivel már eleve rendelkezünk, de azt igyekezzünk a nagyobb egész részeként látni, tágabb értelemben tekinteni rá, nem pusztán pillanatnyi megnyilvánulása, viselkedése alapján megítélve.

Hirtelen fellángolásokkal, indulatokkal gyűlöletet szíthatnak, félelmeket kelthetnek, szűklátókörűséggel torzíthatják a valós helyzetet, túlságosan előtérbe hozva, túl nyilvánvalóvá téve bizonyos részleteket, így takarva el finomabb összefüggéseket a tényleges helyzetről. A tudatos jelenlét itt is elengedhetetlen, hogy felismerjük, mi az, ami csak ködösítő füst és merre van a valódi tűzvész.

Ha felkészületlenül ér minket az ilyesmi, akkor nagy bajba kerülhetünk, szégyen érhet minket, de ha megőrizzük a tudatosságunkat és előrelátóan cselekszünk, akkor észrevesszük a nyilvánvaló jeleket és időben visszakozhatunk egy már előre levezényelt helyzetből, kiszállhatunk a játszmából, elkerülve a bukást, a keserű következményeket. Ha időben felismerjük a hogy az adott irány hiábavaló, szükségtelen erőfeszítésektől kímélhetjük meg magunkat.

A dolgokra folyamatukban, a mindennapok szerves, élő részeként tekinteni, kapkodás helyett kivárni, rutinra hagyatkozás helyett elvonatkoztatni a megszokásoktól, múltbéli élményektől, figyelmünket visszatéríteni a jelen pillanathoz, önmagunkhoz.

Befelé tekintésre, esetleg némi önmegtartóztatásra késztethet az időszak, felismerhetjük saját korlátainkat, megkülönböztethetjük hamis és valódi céljainkat, ugyanakkor lelkünk mélyén hordozott őserőnk bátorságot adhat az ismeretlentől való félelem legyőzésére, a körülmények ellenére való reményteli, rendületlen benső hittel való folytatásra.

Előtérbe kerülhet az eddig ismeretlen dolgok felismerése.

Minden évben az aktuális erényt kell ápolni, most ez a béke és a bizalom. Béke, nyugalom, a lenyugvó Nap ereje.

Az év másik fő irányítója a Majom szimbólum, A Majom a Fém elem fennhatósága alatt áll, és a szimbóluma az igazságnak, becsületnek és eszméknek. A legerősebb elem a yang fém.

A Majom jegy a Fém elem fennhatósága alatt áll, ami magas szinten a legfelsőbb igazság, az emellett való elköteleződés, azaz az igaz eszmék védelmezésének jele.

A Fém megolvasztva a rugalmasság szimbóluma. Ha kemény, akkor vágni fog, ez adja a hírtelen váltásokat.

Gyorsaság, Sok változás, kreativitás, alkalmazkodás, nyitottság, nem szereti a bezárt, félelem alapú dolgokat. Lehetőség a félelemtől való megszabadulásra.

A Majom évében egyértelműen jobb anyagi lehetőségekkel találkozhatnak azok, akiknek munkájában megjelenik a mozgás.

Rend csinálás, mindenhol, otthon főként. Amivel foglalkozni akarok, azt rendbe teszem, belül is, egy idő, kor után már nem válogatunk barátokat, hanem ápoljuk a kapcsolatokat.

A majom a mozgása miatt szétszórja az életerőt, kerülni a szélsőségeket, a test szélsőséges megerőltetését is kerülni kell. A Yang Földre és a Yang Vízre figyelni kell. Ez Életerőt, Jinget halmoz fel.

A Majomról azt tartják, hogy egy életigenlő, de rendkívül nyughatatlan, energikus állat, sőt a kínai asztrológia az utazó állatok közé sorolja, ami azt is jelenti, hogy ebben az évben ismételten sokan kelnek útra (hogy stílszerű legyek, ez a poszt is külföldön íródik), míg sokan komoly változtatásokat eszközölnek majd az életükben. A

A yang tűz és Majom szimbólum okán, a 2016-os év szinte borítékolhatóan nyugtalan lesz, az események pillanatok alatt robbannak ki, kiszámíthatatlan előzményekkel és következményekkel. Mind a pozitív, mind a negatív események mindenféle előjel nélkül jelennek meg, velejárójuk lesz, hogy igen erőteljes reakciókat váltanak ki belőlünk.

A yang fém a harcost is szimbolizálja, aki küzd a gyengékért és megveti a tisztességtelenséget, ezért az évben történő események erősebben koncentrálónak majd arra, hogy kiálljunk magunkért és másokért, hogy ne tűrjük el az igazságtalanságot.

Alacsony szinten az ilyen típusú harcok kerülnek előtérbe, magas szinten pedig ez az önmagammal vívott harc, hogy felülkerekedjek a gyengeségeimen. Ha nem vagyok tudatos, akkor viszont vitatkozhatok a külvilággal, például, kinek van igaza. Mivel a Tűz elemhez tartoznak a vallások, a Fémhez pedig a harcok, ez alacsony szinten manifesztálódhat vallási különbségekben, vitákban.

Vallási háborúra gondolok, sokkal inkább arra, hogy az emberek fejében megjelentek globálisan ezek a gondolatok. Hogy ebből lesz-e harc „kint”, az már persze az egyének tudatosságán, spirituális fejlettségén és döntésein múlik majd.

Visszatekintve a legutóbbi yang tűz Majom évre, mely 1956-ban volt, nem nehéz elképzelni, hogy milyen energiák képesek felszabadulni ebben az esztendőben, hiszen a Majom szereti feszegetni a határokat, megpróbál kirobbantani a komfort zónánkból, míg a tűz megadja a kellő tetterőt is.

Hogyan lehet harmonikusabban megélni a Tűz Majom évét?

Elég egyértelmű az üzenet, hogy 2016-ban a vallások, és Isten keresése előtérbe fog kerülni.

Az már persze más kérdés, hogy mi emberek ezeket a tiszta energiákat a személyes szűrőnkön keresztül eltorzítjuk-e, lealacsonyítjuk-e vallási vitákká, vagy felemelve, magas szinten élve katalizátorként használjuk Istennel való személyes kapcsolatunk megtalálására? Mert az év Tűz-Fém oppozíciójának egyik lehetősége, hogy a személyes kapcsolataink rendezésével megtaláljuk a békét otthonunkban, családunkban, vagy a világban, legyen  szó életünk párjáról, a “bunkó” főnökről, féltékeny kolléganőről, vagy rosszindulatú szomszédasszonyról.

Ehhez azonban tudatosságra lesz szükség, nagyon nagy tudatosságra. Ahhoz, hogy 2016-ban harmóniát találj, Neked magadnak kell tenni érte. Mert a környezeted nagy része nem lesz tudatos.

Nagyon-nagyon fontos lesz, hogy helyre tegyük magunkban a rendezetlen, meg nem oldott feszültségeket. Belül kell rendnek lennie, mert ez most közvetlen hatással lesz a külvilág eseményeire.

Minden eddiginél nagyobb a hangsúly az önismereten és az érzelmeid lecsendesítésén, amihez a meditáció egy nagyszerű eszköz.

Föld elem: összekapcsolja a tüzet és a fémet. Ez van belül, rendszeresség, barátságok ápolása, szertartások

Víz elem: lágyítja a fémet, csökkenti a tüzet, kontrollálja a tüzet és a fémet. Áramlás, rugalmasság, mozgásba jövés.

Mitől az ami most ennyire kiemelt 2016-ban?

A világban akkor lesz béke, ha te otthon rendet teremtesz a párkapcsolatban, a munkahelyen vagy akár a gyermekeddel való kapcsolatban. Ugyanakkor a feszültséget nem a Majom év generálja. Az csak megmutatja, mi az a feszültség, ami benned és bennem is működik. Azzal kell kezdenünk, hogy rendezzük az indulatokat a saját életünkben, és ez óriási felelőssége mindenkinek.

Kit érint ez? Kinek lesz a legnagyobb hatása a világ alakulására?

Akinek a személyes képletében megtalálhatóa Tűz és Fém elem, minden eddiginél többet tehet a világ alakulásáért. Hiszen ha a makrokozmosz a mikrokozmosz tükörképe, és fordítva, akkor ha a Tűz és a Fém egymásnak feszül a külvilágban, ugyanez a konfliktus zajlik az egyéni életekben is.

És ha a személyes kapcsolatainkban a Tüzes-indulatos, Fémes-harcos érzéseinket harmóniába hozzuk, ez automatikusan feloldja az ellentéteket kívül is.

A legnagyobb egyéni felelőssége a világ eseményeinek alakulásában idén azoknak lesz, akiknek a horoszkópjában megtalálható a Jang Tűz, Jang Fém, Kígyó, vagy Majom szimbólum. Ők tudnak energetikailag most a közös kalapba a legtöbbet beletenni.

Amennyiben ezek közül bármelyik jelen van, az azt jelenti, hogy 2016 minden tekintetben a boldogság és lehetőségek éve lesz Számodra. Rengeteg új irány, vagy ötlet kerülhet megvalósításra, és mivel a kínai asztrológiában a tűz elemhez tartozik az energia, vidámság, jókedv és boldogság is, valószínűleg egy érzelmekkel teli, vidám évnek nézel elébe.

Feladat saját pesszimista hozzáállásunk felismerése.  Jó ha tudod, lesz egy tendenciád, hogy belső dialógusokat gyárts a fejedben arról, mennyien vannak ellened, és mi mindenért nem sikerülhetnek a dolgok. Ha nem leszel éber, nagyon könnyű lesz befolyásolni a józan ítélőképességet lehúzó gondolatokkal, vagy egyszerű előfeltevésekkel. Amennyiben  viszont sikerül a belső dialógusok közepette kissé hátra lépned, észre fogod venni, valójában nincs sok valós alapja pesszimista hozzáállásodnak. Rá fogsz jönni, a sztori nagy része csak a fejedben játszódik…

Ha sikerül fülön csípni magad amikor elindul egy-egy ilyen romboló gondolatmenet, azonnal jussanak eszedbe e sorok. Mivel az előttünk álló év energiái túlérzékennyé  tesznek mindenkit, hajlamos leszel a sérelmek felnagyítására, vagy eltúlzott érzelmi reakciókra.

Amennyiben a személyes horoszkópodban megtalálható a Jang Víz, Kígyó, Tigris, vagy Majom szimbólum, számodra életmentő lehet az egyensúly megtartásához, ha beiktatsz naponta rendszeresen 1-2 perc meditációt, vagy rövid elcsendesedést, légzés figyelést, esetleg mantrázást.

Ez az év leginkább az adásról fog szólni, mégpedig úgy, hogy közben nem várunk viszont cserébe semmit. Légy majd résen ezért, mert anélkül, hogy tudatában lennél, könnyen belesodródhatsz az “ennyit adok – mennyit kapok? ” típusú érzelmi üzletelésbe. Ha olyan helyzettel találkozol, amikor csalódsz a világban, mert Te mindent megtettél valakiért, és közben nem kaptál érte semmit, annak kizárólag az az oka, hogy bár látszólag önzetlennek tűnsz, de valójában mélyen belül el vagy foglalva saját magaddal és a jó cselekedeteiddel…

A Tűz Majom éve – mint bármelyik Tűz tükörrel induló év – nem lesz könnyű,  ugyanis olyan dolgokat kell most megvalósítani egyéni szinten, mint: kollégák támogatása a munkahelyen, odaadás a gyermekeink, szüleink felé és önzetlen szeretet, megbocsájtás a párkapcsolatot tekintve. Ez pedig nem könnyű… Viszont ha mindezt konzekvensen beépíted február 4-től a mindennapokba, nem marad el a hatás. Az Univerzum pedig mindeközben végzi a dolgát Veled kapcsolatban, és az önzetlenül végrehajtott tettek gyümölcsei bőségesen visszatérnek Hozzád. Csak most nem onnan, ahonnan várnád, egészen más helyekről fog érkezni, akár elképesztő módokon.

A pénzügyi bevételt segítő Fém energiájú cselekedetek, és magatartásminták idén a következők:

  • Igazsághoz való hűség, – minden olyan helyzetben, amikor pénzről van szó
  • Elveid melletti kitartás, otthon és a munkahelyeden egyaránt. (Gondolj a Vasemberre vagy az Excalibur szimbólumára)
  • Mindenkori Univerzális törvények betartása – akkor is ha esetleg ez személyes érdekeidet sérti

Ezen elvek tudatos átültetése a mindennapokba automatikusan “megidézi” a Fém minőségét körülötted, és ezzel akár hiszed, akár nem, beindítod az anyagi lehetőségek érkezését.

Az önfejlődés szempontjából utólag visszanézve hatalmas mérföldkő lesz 2016, de sikere nagyban függ attól, mennyire ismered fel saját felelősséged a események alakulásában.

Kevésbé kedvező szelek fújnak a pénzpiacoknak, a tőzsdei spekulációnak, lévén a bizonytalanság, kiszámíthatatlanság még inkább fokozódik ebben az évben. Politikai szempontból is igencsak ingoványos a terep, esélyesek a konfliktusok, de sok múlik azon, hogy mennyire tudnak a vezetők kellő érzékenységgel és belátó képességgel fordulni az emberek és más országok elképzelései felé. Tartok tőle, hogy azért itt lesz némi feszültség az idén. A tűz elemhez tartozik a vallás és spiritualitás is, így ezek a témák szintúgy igencsak napirenden lesznek.

Ugyancsak fejlődésnek indulhat a turisztika és közlekedés, nagy jövés-menésre számíthatunk világszinten, továbbá az üzemanyagokkal. olajjal kapcsolatban is sok esemény várható. Sokunk fogja érezni magában azt, hogy valamit kellene csinálni, vagy valamit megújítani, kezdeményező készségből nem lesz hiány, ezért sok újdonságra is számíthatunk és ez nagyon jó lesz, ugyanakkor óvakodjunk a meggondolatlanságtól. Ne legyünk naivak, ne söpörje el a racionális gondolkodásunkat a hirtelen támadt lelkesedés!

Örömét leli a Fában, az őszben és a télben (tehát csak a nyár nem kedvező számára, mivel akkor túl erőssé válik a Tűz qi), de a Fém jelenlétől a qije megcsappan és hirtelen belázasodásra hajlamosít. Ez alapján igencsak fontos lesz a tudatos hozzáállás az évszakokhoz, a Szív lelkének ápolása, összhangban művelni a Tűz qit a változásokkal.

A forrásokat itt találod meg:

Hírek, események

100 napos Lite (TM) Tai Chi Chuan és Chi Kung kihívás és a részvétel

Ez a lehetőség nem túl régóta van, viszont meg kell osztanom veled. A héten az edzéseken, és a Zoomos előadáson is, ismét elővezetem az ötletemet, a 100napos kihívással kapcsolatban, ezt megosztom most mindenkivel! Ha még nem akkor most, és a következő edzésen! Azoknak, akik azt érzik, hogy nem tudnának minden nap gyakorolni, mert olyan élethelyzetben

Légzőgyakorlatok Nei Kung Kezdő és Haladó online tanulás, gyakorlás – felvételről

Légzőgyakorlatok I. és / vagy II. Nei Kung Kezdő és Haladó online tanulás, gyakorlásra felvételről jelentkezni, és részt venni, 2 hónapon keresztül, a választott tanfolyamtól függően 4-6 alkalommal! Légzőgyakorlatok Nei Kung – Belső Munka. Munka a figyelemmel, légzéssel, befelé figyeléssel. A légzőgyakorlatokon keresztül megmasszírozzuk a belső szerveinket, chit gyűjtünk, és keringetünk a légzésünk és a figyelmünk segítségével. Légzőgyakorlatok I. Nei

Keddi Tai Chi és Chi Kung Teljesen Kezdő, Alapozó Alaptanfolyam Budapesten

Kedves Érdeklődő! Teljesen Kezdők számára indítok Teljesen Kezdő, Alapozó Tai Chi és Chi Kung Alaptanfolyamot Budapesten, jól megközelíthető helyszínen! A személyes, jelenléti foglalkozást annak ajánlom, aki most szeretné teljesen elölről elkezdeni a Tai Chi (Taiji, Tajcsi) és a Chi Kung (Qi Gong, Csikung) tanulását.

Kezdő Chi Kung tanfolyam – Teljesen kezdőknek és ismétlőknek – Zoomon Online Felvételről

Chi Kung Tanfolyam Kezdőknek és Ismétlőknek – online felvételről Kezdő Chi Kung tanulása, gyakorlása – kérdések, jelentkezés – Online Felvételről Örömmel tájékoztatlak, hogy lehetőség van Kezdő és Ismétlő Chi Kung Tanfolyamra – online felvételről! Haladó Chi Kung akkor lesz, ha jelzed nekem, hogy szeretnél jönni!

Online Teljesen kezdő, Alapozó Tai Chi és Chi Kung Alaptanfolyam Zoomon Felvételről

Kedves Érdeklődő! Teljesen kezdők számára Teljesen kezdő, Alapozó Tai Chi (Taiji) és Chi Kung (Qigong) Alaptanfolyam Zoomon Online Felvételről, egyéni kezdéssel, a jelentkezésed utáni első csütörtöktől 18:30-20:00 óráig. A Zoomon Online Felvételről foglalkozást annak ajánlom, aki most szeretné teljesen elölről elkezdeni a Tai Chi (Taiji) tanulását és nincs lehetősége eljönni a heti rendszerességű személyes edzésekre.

A 100 napos kihívásról olvashatsz

100napos Tai Chi és Chi Kung mentorálási program 2024. Olvasd el a cikkeket a kihíváshoz való felkészüléshez! Töltsd le a 4 oldalas ismertetőt, összefoglalót, melyben gyakorlatjavaslatok is vannak a kihíváshoz! Az összefoglalóban vannak ötletek, javaslatok, milyen gyakorlatokat javasolt végezni. A teljes felkészüléshez szükséges a többi cikk elolvasása, a személyes konzultáció, és az oldal alján lévő

Viking

Farkas Gábor Viking
Tai Chi Chuan és Chi Kung specialista

Lépj kapcsolatba velem!
Viking tanfolyamaira az alábbi elérhetőségeken keresztül tudsz jelentkezni: +36 20 971 7431

hello[kukac]sanbao[pont]hu

Töltsd le az ingyenes Életerő Növelő Chi Kung ismertetőnket itt!

"A Tavasz Visszahozatala az, hogy az elfeledett álmaink is visszajönnek vele."

A letöltésért cserébe nem kérek semmit, még az e-mail címedet sem!
Annak viszont örülök, ha bárhol megosztod a letöltés linkjét, vagy bármely tartalmat, cikkemet, oldalamat!