Tai Chi Chuan - Chi Kung - Nei Kung
100 napos kihívás

Az Áldások Csendes Folyama

Az „Írás”, amiből az Erények és Intelmek húzást végezzük a Holdújév után, a Lampionünnepkor.

Ezek segítségével fejlesztjük erényeinket és bölcsességünket, és meg tudjuk védeni magunkat a támadásoktól és a „lelki terrortól”.

A Menny Útja és a „Yin Ji Wen”

Az Áldások Csendes Folyama

– Chang O. szent irata –

A következő munkát egy, a végső célt elért taoista, Chang O írta. A Yin Ji Wen és a magyarázó tanulmányok szerint „a titokban művelt jó elnyeri méltó jutalmát a Mennytől”, illetve” a Menny rejtetten megáldja a jó embereket”. Valóban, a jócselekedetek és a jó életmód szorosan összefüggnek, a jó szellemiség emberei számára egyaránt a gyönyörködés tárgyai.

Miután császári tisztviselőként szolgált a Tang-dinasztia idején (620-950), Chang O remetének vonult. Erkölcsi ereje és tartása mélyen megindította a kínai népet.

Chang O valóban megvalósította a Mennyei Utat. Védelmező erejét a művészetekben és az irodalomban jártas, tanult emberekre terjesztette ki. A lélek több nemzedéken keresztüli személyes megtapasztalásait ritka témájú művében tárgyalja.

Ahogy a Dao De Jing írja: „Akit szilárdan megalapozott (a Dao), azt nem lehet elragadni; akit jól átölelt (a Dao), azt nem lehet elmozdítani. A fiak és unokák áldozataival (így) marad meg (az ősök erénye).” (Dao De Jing, 54. fejezet, Tőkei Ferenc fordítása).

Ennek megfelelően, Shu népe, akik között Chang O élt, nagy tiszteletet mutatott iránta, és halála után templomot emeltek neki. Számos elegáns, tornyos pavilont építettek, hogy emlékhelyként és templomként szolgáljanak Kína majd minden városában. A leszármazottak már hosszú ideje áldozatot mutatnak be Chang O-nak. Megjegyezzük, hogy a taoizmusban az élet és halál pusztán a nagy átváltozás „jelei”.

Az Áldások Csendes Folyama

– Chang O. szent irata –

Tizenhét nemzedék óta magas pozíciójú emberként öltöttem testet, és sohasem nyomtam el a népet vagy alárendeltjeimet. Megmentettem az embereket a szerencsétlenségektől, szükségükben segítettem őket, az árvák iránt kegyes voltam, megbocsátottam a vétkezőknek hibáikért. Nagymértékben gyakoroltam a finom erényt, ellenszolgáltatás elvárása nélkül jótetteket cselekedtem. Ilyen módon a Mennyei Útra hangolódtam.

Ha hozzám hasonlóan megtanulod elmédet így irányítani, akkor a Menny biztosan áldásokkal fog elhalmozni. Ezért az alábbiakban felsoroltakat ajánlom.

Bárkinek, aki a boldogság-mezejét ki óhajtja terjeszteni, saját belső erkölcsi természetére kell támaszkodnia.

Végezz mindig jó munkát, emellett titokban művelj sok erényes tettet.

A jóság és a boldogság kifejlesztésével legyél minden élő teremtmény és emberi lény hasznára.

Légy becsületes, egyenes lelkű, mindig a Menny pártján álló, egyaránt szorgalmazd magad és mások erkölcsi megjavulását.

Legyél együttérző és könyörületes, szolgáld az embereket, hogy a szeretet növekedjen.

Vezetőidhez légy hűséges, segítsd szüleidet, ha felnősz.

Tiszteld az időseket és bánj igazságosan barátaiddal.

Ne becsüld le, hogy egyesek a Három Tisztaságot (Yi, Shi ésVi) imádják, valamint azt, hogy az univerzum legfelsőbb szféráinak titokzatos sugarait tisztelik, megint mások pedig különböző szobrok előtt hajlongnak és szent iratokat recitálnak. Ezek az utak és módszerek a fejlődő emberi szellem különböző szintjeinek kifejeződései, és a személyes növekedés valóságához tartoznak.

Törleszd a Menny, a Föld, a szülők és a társadalom jóságát és kedvességét.

Segítsd az ínségben lévőket. Mentsd ki az embereket a vészhelyzetekből, ugyanúgy, ahogy a hálóban vergődő madarat is kiszabadítod.

Érezz együtt az árvákkal és öregekkel. Szánd meg a nyomorultat és a lelki szegényt, tiszteld az időseket. Az éhezők és fázók részére alamizsnát és ruhát adakozz. Utazásaidra jól készülj fel, a zarándoklatok idején őrizd meg függetlenségedet és ügyelj belső szabadságodra.

Adj koporsóra valót a szegényeknek, hogy eltemethessék halottaikat, ugyanakkor legyen egy saját koporsód, melybe énedet és múltadat temetheted el.

Ha családod kellő tartalékokkal rendelkezik, támogasd rokonaidat is. Ha a termés nem elégséges, segítsd a szomszédokat és a barátokat. Sohase neheztelj múltbeli ellenségeidre, hanem nyújts békejobbot feléjük.

Használj helyes mértéket és súlyokat, ne károsíts meg másokat eladáskor és vásárláskor. Legfőképpen pedig igaz mértéket alkalmazz erényeidre.

Vedd figyelembe alkalmazottaid érdekeit, légy becsületes velük. Elvárásaid ne vidd túlzásba, a szigorúságot és keménységet először mindig önmagadra alkalmazd.

Írj és adj ki szent könyveket, de mindig tartsd szem előtt, hogy a tiszta erény, és az ennek megfelelő cselekedet fontosabb, mint a puszta szavak.

Építs templomokat és szentélyeket, állítsd helyre az elhanyagolt, megrongálódott szent épületeket, ám eközben ápold a bensődben rejlő templomot és szentélyt is.

A betegségek enyhítésére használj gyógynövényeket, másoknak is javasold ezt a gyógymódot, ugyanakkor mindig tartsd szemed előtt saját elméd és tested tökéletlenségeit és betegségeit.

Csillapítsd mások szomját, adj teát és vizet az embereknek. Ezekkel helyettesítsd a betegséget okozó szeszes italokat és a kábító hatású szereket.

Lehetőleg légy vegetáriánus.

Saját kezeddel ne végy el életet, és ne adj erre parancsot senkinek sem, mivel mások életének lemészárlása az emberiség számára nem megengedett.

Mielőtt megteszel egy lépést, előbb győződj meg róla, hogy nem pusztítasz-e el apró rovarokat vagy hangyákat. Vedd figyelembe, hogy ha az élet felsőbbrendűsége csak a mérettől függne, a tevéknek kellene az embereken „lovagolni”.

Ne engedd, hogy a szabadban tüzet rakjanak, és így rovarok pusztuljanak el, ne égesd fel az erdőket. Az emberek közt se támassz „tüzet”.

Akassz lámpást házad homlokzatára, hogy az emberek ne botoljanak meg küszöbödben. Saját életedben is legyen egy fény, amely világít, ha sötét napok jönnek.

Építs csónakot, és vidd át az embereket a folyókon. Ez egyúttal egy ősi kínai szokás is. Válj te is „tutajjá”, hogy átjuttasd a túlsó partra az élet viharos hullámain átkelni képteleneket.

Ne vess tőrt a madaraknak, és ne vond hálódba a halakat. Te sem ess a mohóság és gyűlölet hálójába, hanem semmisítsd meg a belső mérgeid, önző céljaid.

Ne öld le igás barmodat, mellyel a földet szántottad fel. Az ősi hagyományban vigyáztak, hogy ilyen ne történhessen meg. Egyúttal azt is jelenti, hogy segítőinket mi is becsületesen támogassuk, ha a sors úgy hozza.

Írásaid, vázlataid ne szórd szét a földön, becsüld meg mások írásaival egyetemben.

Ne fondorkodj más vagyonára, hanem értékeld az önmagadban rejlő drágaságokat.

Mások tehetségét és képességeit ne irigyeld, ezzel szemben fejleszd sajátjaidat, természetesen mások javára.

Ne árts szexuálisan másoknak, házasságban élőnek vagy gyermeknek. A nemi erőszak csak önmagad lerombolását eredményezi, és rengeteg kárt okoz.

Ne kezdeményezz pereskedést. A teljes igazságosságot csak önmagunk legmélyebb bensőjébe tekintve találhatjuk meg.

Ne szidalmazd mások jó hírét és érdekeit. Az ilyen viselkedéssel csak saját erényednek ártasz, és felfeded általa jellemed éretlenségét.

Ne tégy tönkre házasságot, ne törj össze érző szíveket. Ez mindig a gyermekeknek a legrosszabb és legfájdalmasabb.

Személyes ellentétből ne támassz ellenségeskedést testvérek között. Apró-cseprő ügyeket ne túlozz el, és ne okozz meghasonlást szülők és gyermekeik közt. Ne avatkozz más család ügyeibe. A világi, hiú versengésnek csak szemlélője légy.

Mivel a hatalom általában szellemi eredetű, ezért ne élj vissza vele a jó és törvénytisztelő ember rovására.

Ne válj zsarnokká, ne légy önkényúr. A zsarnok szellemileg éretlen, kifejletlen. Ha vezető vagy, akkor mindig a kiegyensúlyozottságra törekedj, és légy nyitott a jó tanácsokra, bárhonnan is érkezzenek azok.

Ne támogass önkényurat, sem zsarnokot. A zsarnokság pártolása szellemi aljasság. Olyan vezetőket támogass, akik nyitott és türelmes nézeteikről ismertek, ha pedig valóban nincsenek ilyenek, akkor te magad igyekezz ennek megfelelni, vagy teljesen vonulj vissza a politikától.

Ne csatlakozz olyan politikai mozgalmakhoz vagy társadalmi csoportokhoz, melyek előítéletekkel rendelkeznek. Az előítélet mentális és szellemi tisztátalanság. A kölcsönös szellemi segítség és közös fejlődés céljával bíró emberekhez viszont tiszta szívvel csatlakozhatsz.

Ne légy mások vagy a társadalom terhére. Ez szellemi gondatlanságot, felelőtlenséget jelent. Keresd, hogy miben lehetsz mások segítségére, állandóan műveld magad. Az emberek többsége a Menny gyermeke. Támogatásra, gondoskodásra, útmutatásra és szellemi ihletésre van szükségük, amit csak komolyan felkészülő szellemi emberektől kaphatnak meg.

Ne használd az embereket vagy a tömegeket saját céljaid eszközeként. Az emberek vagy tulajdonuk kihasználása csak a szellemi nyomorúságot bizonyítja. Dolgozz keményen, és önerőből törekedj céljaid elérésére.

Ha vezető vagy, ne befolyásoljon gyűlölet vagy szeretet. Ez szellemi hiányosság. Mindig elemezd mozgatórugóid. Ne veszítsd el józan ítélőképességed, ne cselekedj elhamarkodottan.

Érzelmektől hajtva vagy erkölcstelen okokból ne csatlakozz senkihez. Ez szellemi alacsonyrendűség. Bármit cselekszel, előtte gondosan mérlegelj, hogy tetted valamennyi érintett javára vállhasék.

Ne vesd alá akaratodnak az embereket, ne kényszerítsd őket tulajdonuk átadására vagy véleményed elfogadására. Ez barbár viselkedésmód, mellyel csak árthatsz az embereknek. Ha becsületes, igazságos eszközökkel nem érheted el szándékod, akkor semmiképpen ne erőltesd tovább megvalósítását.

Ne rajongj semmiféle társadalmi zendülésért. Találj békésebb módot a jobbításra.

Csak akkor fogadj el bármilyen eszmerendszert, ha teljesen meggyőződtél érvényességéről, különben szellemi bizonytalanságodról teszel tanúságot. Jobb csendben maradni, és egy általános, türelmes, emberies álláspontot védeni, mintsem utólag észlelni, hogy számos embernek szenvedést okozott át nem gondolt, vakbuzgó hitünk.

Ne kövess vagy válassz olyasmit, amit a nép ellenőrzés nélkül elhisz. Ez szellemi hanyagságot jelentene. Széleskörűen olvass és tapasztalj, hogy megtudd, mi az igazságos. Fejlődési állomásod és jelenlegi szellemi szinted szerint válassz, de semmi olyat, ami később megakadályozná a továbbfejlődést.

Igazságtalan célkitűzésű társadalmi mozgalmat ne alapíts. Védd magad a mások vagy a kormányzat ártó behatásaitól. Cselekedeteid csak jó irányba mutassanak, a rosszra soha ne összpontosíts, még akkor sem, ha az ellene való harcról lenne szó.

Tiszteld és őrizd az emberek természetes jogait és a széleskörű emberi fejlődéshez szükséges szabadságot, mert ezek az emberek igen nagy hasznára vannak, mivel a legnagyobb erősségekként és támaszként szolgálnak.

Utasítsd vissza az igazságtalan erőkkel való együttműködést, és vonulj vissza minden olyan helyről, ahol erős negatív erők uralkodnak. Jobb egy új helyen új életet kezdeni, mint az igazságtalansággal, a félelemmel és a veszéllyel együtt élni.

Munkádról és foglalkozásodról mindig legyenek tiszta fogalmaid, értsed, miről van szó. Ne fogadj el erkölcstelen vagy ártalmas munkát a magasabb bérért. Ne utasíts vissza nagy erkölcsi haszonnal járó munkát, vagy a közszellem jobbítását pusztán az alacsonyabb fizetség miatt.

Gazdagságodat ne használd a szegények és nélkülözők elnyomására, inkább kínálj föl számukra lehetőséget a jobb életre, a túlélésre.

Közelíts és barátkozz a jóemberekkel, ez saját erkölcsi természetednek tesz jót, a rossztól tarts távolságot, ez megvéd a közvetlen veszélytől. Úgy őrizd a tudatod, mint ahogy a tolvajok és rablók ellen védekezel.

Rejtsd el az emberek vétkeit, de hirdesd erényeiket, nehogy rosszul ítéld meg őket.

Ne mondj „igen”-t, ha „nem”-et szeretnél, „ami a szíveden, az legyen a szádon”.

Vágd le a tövises bokrokat az út szélén. Távolítsd el az úti akadályokat, a szétszórtan heverő téglákat és köveket. Ez egyben segít eltávolítani a jövőbeli akadályokat a szellemiekben.

A hosszú ideje elhanyagolt utakat javítsd meg, így életed útja is könnyebben járható lesz.

Építs hidakat, melyeket majd emberek ezrei használhatnak. Ez szintén egy ősi kínai szokás volt. Te magad is legyél „híd” a Tiszta Földekre igyekezőknek.

Hagyj hátra erkölcsi tanácsokat, hogy ezt felhasználva mások könnyebben kijavíthassák hibáikat. Ennél még fontosabb becses erényeidnek a következő nemzedékekre hagyományozása.

Adakozz, hogy mások is megvalósíthassák jó szándékaikat, így a saját erényeid is megfelelően kiteljesedhetnek.

Életed során mindig a Menny Útját kövesd. Figyelmezz rá, szíved parancsolatainak vesd alá magadat.

Teljes mértékben csodáld a régi bölcsek példáját, olyannyira, hogy amikor eszel-iszol, vagy bárhova is tekintesz, mindig előtted legyenek.

Lelkiismereted mindig legyen tiszta, ne kelljen szégyenkezned semmi miatt, és senki, még az árnyékod előtt sem. Így teljes mértékben vállalod a felelősséget saját lényedért.

Tartózkodj a gonosz cselekedetektől, szorgalommal műveld a jót. Ez minden vallás között a legmagasabb tanítás. Így semmilyen rossz hatás nem fog befolyásolni, és a jó és segítő szellemek védelmezni fognak.

Ha ezeket, vagy legalább egy részét a fentebbieknek megcselekszed, biztosan azonnali és későbbi jutalmat kapsz. Az áldások bőven érkeznek majd, mint egy száguldó paripák vontatta hintó, a szerencse körülvesz, mint a jóság és segítség gyorsan összegyűlő fellegei.

Mindez az áldások csendes folyamán érkezett, éppen úgy, ahogy én ezt előadtam.

Ni mester kommentárja

A tudat fogékonysága és az egyén viselkedésmódja döntő szerepet játszik a személyes szerencse alakításában. Minden személy természetes energia-formációja következetes és alapvető e tekintetben. Szélesebb összefüggésben az egyén gondolatai és tettei az egyén energia-formációjából állnak. Ez az energia-formáció csak részben fizikai megjelenésű.

Következzen egy fizikai példa arra, hogy az egyénnek miért kell igaznak lennie saját természetéhez. A kacsának hosszú nyaka van, de rövid lába. Ilyen a természetes megjelenése. Nem lehetséges a kacsa nyakából egy részt kivágni és így „kipótolva” a kacsa lábát, összességében egy jobb, „kívánatosabb” kacsát készíteni. Így van ez az egyén és a család esetében is, mindig van ami „hosszabb” és ami „rövidebb” a kelleténél.

Ugyanakkor a természeti folyamatok folytonosan fejlődnek és változnak, ez főleg az ember életében mutatkozik meg. Az egyéni emberi élet formálódása egy hosszú, több életen át tartó folyamat. Ez az ún. „evolúció” valódi értelme. Minden egyes pillanatban alakítjuk önmagunkat, és a külső környezetünk is rögtön visszahat erre a változásra.

Vajon mindennapi életünk során képesek leszünk a szellemi környezetünknek is megfelelni? A szellemi környezet finom változtatásai érintenek-e bennünket is? Vagyis létezik-e egy olyan tartály, „üst”, mely alacsonyabb rendű, gonosz szellemi energiát tartalmaz, vagy olyan hely, ahol „megül” a kártékony energia? Valóban, meg kell vizsgálnunk, hogy környezetünk megfelelően alakítottuk-e ki. Ráadásul minden környezet állandóan változik, és önmagát alakítja, így bizonyos helyek olyan irányba fejlődnek, hogy a gonosz energia gyűjtőhelyeivé válhatnak, és szellemileg leromlanak. Az egyéni feszültség megnöveli a környezetben lévő feszültséget is, így ha a személynek sikerül feloldania a belső blokkokat, a szellemi környezetében is enyhülni fognak az akadályozó tényezők. Az előbbi esetben káros, az utóbbiban pedig hasznos kreativitásról beszélünk.

A harmónia és kiegyensúlyozottság a legfőbb erény. Minden lény felelős minden egyes pillanatáért. Az egyéni sors teljességgel az egyén tudatának leképeződése, olyan, mintha egy bizonyos „keretben” álmaink nyilvánulnának meg.

A szellemi nevelés jóval fontosabb a kulturális erkölcsi tanításnál, mivel a személy alapjában jó belső természetéhez kapcsolódik. Ugyanakkor általános értelemben nehéz lenne a kettőt egymástól elválasztani. Mégis, bár a szellemi természetű ember valóban mindig erkölcsös, de a jó erkölcsű ember nem feltétlenül szellemi természetű is, mivel sokszor az erkölcsöt csupán megtanulják intellektuális megfontolásokból. Ilyen esetben, mivel az egyén csak szándékos vagy kényszerű megfontolásból fogadta el, erkölcsisége pusztán „utánzás” lesz és nem az egyén valódi jóságának eredménye.

Szellemi szinten az igazi, magasrendű erkölcsiség mindig a magas fokú szellemi éberségen és tudatosságon alapul. Ez a természetes erkölcsiség. Képes rendreutasítani az erkölcsiség hamis utánzását. A majmolás az igazi kicsúfolása, és sohasem valós. Ami nem valós, az hogyan lehetne természetes?

Az emberi társadalom egésze számára az erkölcsi nevelés mégsem tűnik természetesnek, hiába eredeztethető a természetes igazságból. Ilyenformán az erkölcs értékelhető lesz, művelését szorgalmazni lehet. A szellemi érés keresése elválaszthatatlan az egyéni élet növekedésétől. Valójában szellemi szinten a szellemi növekedés sem erkölcsös, sem erkölcstelen, hanem a kettő fölött áll. Szellemi szinten meghaladjuk a moralitás szintjét. Ez természetesen az átlagos tudatot komolyan megzavarhatja. A yin és yang szintjén viszont még „csak” az erkölcsi szintről van szó.

Egy élet teljes időtartama alatt természetesen nem kerülhetjük ki az erkölcsi utat, nem menekülhetünk el a megfelelő erkölcsiségű viselkedéstől. A Dao követése és gyakorlása így magával vonja a természetes, erkölcsi módon élést. Ez a természetes erkölcsi élet inkább egy magas szellemi energiájú állapot, mintsem egy átvett erkölcstan társadalmi szokásrendszere, megtanult alkalmazkodása. A szellemi erkölcsiség mindig a természetes módon való önkifejezést jelenti, mindenféle mesterkéltség és cifraság nélkül.

A természetes erkölcsiség nem a helytelen kulturális vagy vallásos erkölcstan szerint való. Például, a tanult erkölcsiség nem akadályozza meg, hogy olyan országokban és területeken, ahol fegyvereket halmoztak fel, háborúk törjenek ki, mivel az embereket előbb-utóbb arra fogják kényszeríteni, hogy életet oltsanak ki, csupán azért, mert más emberek valamiben különböznek tőlük. Ugyanakkor a természetes erkölcsiség semmilyen esetben sem engedi meg emberek megölését kioltását csupán azért, mert esetleg más a származásuk.

A természetes erkölcsiség szellemi egyesülés, az isteni halhatatlanság egy olyan gyümölcs, melyet az ember egy, az egész élete során tartó folyamat során fog leszedni.

Ahogy a természetes erkölcsiséget egyre mélyebben megértjük, szükség lesz minden kulturális és vallásos eszme és koholmány elhagyására. Ezek pusztán egy-egy kor, egy-egy nép, vagy vezetők szellemi szintjeinek kifejeződései. Néhány természetes módon erkölcsös ember az élet igazságát hordozza anélkül, hogy bármit is tudna a kulturális és vallásos erkölcsiségről, vagy a magasztos eszmékről. Ezért a természetes erkölcsiséget igen nagyra értékelhetjük, mivel kifejezi „valódi” lényünknek egy-egy élet során az időben és térben felöltött formáját és alakját.

A fenti értekezés a „Tai Shan Kan Yin Pien” címen ismert. Én a világegyetem titokzatos törvényeként fejtettem ki, és angolra fordítva A Dao, mint a mindent átjáró egyetemes törvény és az élet egységes útja címmel jelentettem meg. Mind a két eredeti művet, a „Tai Shan Kan Yin Pien”-t és a „Yin Jyh Wen”-t is bármelyik kínai faluban megtalálhatjuk, jóllehet kevés olyan könyv van, mely hasonlóan sok helységben előfordulna. Az évek során jóakaratú emberek másolatok millióit terjesztették. Ez a két könyv volt a kínai nép többségében mélyen gyökerező vallásos és szellemi nevelés alapkönyve.

II.

Ez a két írás főként azt tanítja, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a jót a rossztól, a helyest a helytelentől és az erényest a bűnöstől. Egyúttal arra is megtanít, hogy hogyan fejlesszük, és hogyan készítsük fel a tudatunkat. Általános szinten minden jó és rossz a tudatból származik. Sokszor azonban mindaz, ami megtörténik, a tudat legfinomabb, legmélyebb rétegeiből származik, mint a tudatalatti képek, kivetülések, vagy a tudattalan sugalmazások. Ezek erőteljesen befolyásolhatnak bennünket anélkül, hogy felszínre törnének és tudatosan felfigyelnénk rájuk. Ezért egy nagyon jó ötlet bizonyos időtartamonként, mondjuk hetente egyszer megvizsgálni, hogy mi is foglalkoztatja a mélyben tudatunkat. Ez az önvizsgálat ahhoz hasonló, ahogyan a gépész rendre átvizsgálja a motort, van-e javítandó vagy kicserélendő alkatrésze benne. A személy számára olyan ez, mint egy általános felhangolás, mely során megvizsgáljuk lelkünket, érzelmeinket, elménket és szellemünket. Ennek során megvizsgáljuk a közben felmerült konfliktusokat, hogy kiderítsük, mit is tökéletesíthetünk. Ez így sokkal helyesebb, mint valami rosszat tenni, majd bajba kerülni, és ezután gyötrődni a lelkiismeretünkkel. Ha rendszeresen így járunk el, akkor az idő multával erre egyre ritkábban lesz szükség.

Hasonlóan, a testünk jólétével is törődni kell. A megfelelő étrend, helyes táplálkozás, testedzés, és egyéb gyakorlatok mind-mind kifizetődőek. Sokkal jobb foglalkozni testünkkel és megfelelően ápolni, mintsem megvárni azt az időt, amikor már késő lesz, megérkeznek a nagy bajok, de már semmit sem tehetünk.

Mindez, amit a fentebbiek során leírtunk, nem egy szigorúan meghatározott, kérlelhetetlen és kinyilatkozott törvényszerűség. A titokzatos törvény szerint, ha a megfelelő feltételek valahol előállnak, vagyis a halhatatlanok és a lelkek törvénye összhangba kerül, akkor a megfelelő folyamat valóban bekövetkezik. A halhatatlanok szerint, a szellemi energia melletti kitartás akkor a legkönnyebb, ha valaki kiegyensúlyozott, nyugodt, becsületes, stb. Tehát nem minden egyes esetben, szigorúan jelentkeznek a fent említett következmények, hanem inkább sajátosan, különleges esetekben.

A különböző vallások híveinek többsége valódi megértés nélkül követi a külső szabályokat, törvényeket, melyek így külsődlegessé válnak. Minden elvnek és életmódnak megvan a megfelelő alkalmazási ideje és helye. A különböző szabályok és parancsolatok, melyek következtében különböző szokásokat, szertartásokat vezettek be, valójában megosztották az emberiséget. Ha a vallási szokások szélsőségessé válnak, akkor egyben ellentétesek lesznek a felsőbb, szövevényes törvénnyel is.

A szövevényes törvény egyben finom energia-megnyilvánulást is jelent. A szövevényes (titokzatos) törvény egy olyan kifejezés, mely segít megérteni, hogy milyen ez a megfelelő módszerekkel elérhető finom energia, mely minden élőlény és az egész természet legbelső lényegisége.

Amikor a finom törvényt követjük, egyben azonosulunk vele. Erről beszélni olyan, mintha a természetes élet igazságáról csupán kellemesen társalognánk. Az igazság természetes, és csak a természetességből származik igazság. Ha a természetesség legvégső igazsága szerint élsz, el fogod érni a legmagasabb rendű szabadságot. Ez az a mód, ahogy el kell érni a megfoghatatlan Tao-t, a meghatározhatatlan ösvényt, az örökkévalóság igazságát.

A bölcs ismeri és rendezi a személyes gondjait, ezért nincsen sem személyiségzavara, sem más betegsége.

LaoCe szerint minden egyén részére értékes saját gondjainak ismerete, hogy könnyűszerrel meg is oldhassa ezeket. A következőkben leírjuk, hogy milyen az, amikor valaki eltér az eredeti, természetes erkölcsösségtől és gondolkodása, beszéde, cselekedetei megjavításra szorulnak. A tökéletesítés mellett néhány dolgot pedig következetesen kerülni kell. Mindenkinek saját magának kell meggyógyítani ezeket a személyiség-betegségeket.

Az alábbiakban felsoroljuk ezeket.

Helytelen szeszélyesnek és kicsinyesnek lenni.

Nem helyes mohónak lenni, és nem törődni az igazsággal.

Ártalmas, ha bujálkodsz és megveted a tisztességet.

Értelmetlen tárgyakhoz és világi dolgokhoz ragaszkodni.

Elfogadhatatlan, ha gyűlölsz másokat és halálukért imádkozol.

Nem szabad túlságosan elnézőnek lenni olyan dolgokban, melyeket az ember szeret, és ezért felhagyni saját szellemi fényünk követésével.

Helytelen mások jó hírét becsmérelni, és saját jóságunkkal dicsekedni.

Nem becsületes, ha egy elfogadott megállapodást utólag saját érdekedből megváltoztatsz.

Elfogadhatatlan mások szerencsétlenségében örömet lelni.

Nem helyes érett, erényes gondolatainkat divatos új nézetekre felcserélni.

Veszedelmes, ha árulásban, összeesküvésben veszel részt.

Ízléstelen pletykákat mesélni.

Nem szabad korlátolt nézeteket vallani és az embereket félrevezetni.

Becstelen a hamis tanúzás.

Nem helyes mások nevének bemocskolása.

Helytelen szélhámoskodni, és átverni az egyszerű embereket.

Kártékony és ízléstelen, ha saját eredményeinkkel kérkedünk és hencegünk.

Elfogadhatatlan az erővel és jobb képességeinkkel visszaélni, vagy durván beszélni.

Helytelen dualista módon gondolkodni és önmagunk valódi természetében nem bízni.

Nem szép dolog a hazugság és a csalás.

Helytelen, ha mások ügyeibe beleütjük az orrunkat.

Sok bajt okozhat mások titkainak felfedése.

Nem szabad az érintettek tudomása, beleegyezése nélkül ügyeikbe betekinteni.

Helytelen megijeszteni az embereket, úgy, hogy megbotoljanak és elessenek.

Kártékony, ha bárkit is gonoszra tanítunk.

Elfogadhatatlan az emberek járandóságát, hasznát megkaparintani.

Nem szabad a gyengéktől és az ellenállásra képtelen emberektől vagyonukat elragadni.

Csúnya dolog az álnokoskodás.

Bűnös, ha fortélyos eszközökkel másnak kárt okozol.

Nem helyes előre következtetéseket levonni.

Helytelen a sikkasztás és a csalás.

Nem helyes, ha elnyomod a gyengéket és támogatod az erőszakoskodót.

Helytelen képmutatónak lenni.

Elfogadhatatlan igaztalanul beszélni és gondolatban őszintétlennek lenni.

Nem jó dolog erényes cselekedeteinket feladni, vagy népszerűségi okokból megváltoztatni.

Értelmetlen mások képességeire és erényeire féltékenykedni.

Felesleges a hangoskodás és a fecsegés.

Bűnös elcsábítani a gyermetegeket.

Nem elfogadható, ha becsületsértően nyilatkozol.

Ártalmas a fiatal, ártatlan és tudatlan bűnre csábítása.

Helytelen a jót rágalmazni.

Nem jó, ha túlzottan kinyilvánítjuk érzelmeinket, hangoskodunk, duhajkodunk.

Nem elfogadható a reménytelen helyzetben lévővel, vagy a vesztessel nyersen és keményen bánni.

Helytelen önnön intelligenciánkkal büszkélkedni, intellektusunkkal másokat gúnyosan megalázni, kifigurázni.

Nem helyes, ha befolyásunkkal visszaélünk, és alárendeltjeink elnyomására használjuk fel.

Helytelen a kölcsönkértet nem visszaadni.

Nevetséges gazdagságunkkal kérkedni.

Nem ízléses becsületünkkel és dicsőségünkkel büszkélkedni.

Helytelen a tehetős és sikeres embereket irigyelni.

Nevetséges más sikereit lekicsinyelni.

Nem jó hízelegni, vagy elfogadni a hízelgést.

Ízléstelen és megtévesztő önnön jó erkölcsünkre büszkének lenni.

Elfogadhatatlan mások akadályozása az érvényesülésben.

Ártalmas önző célokból a közügyek folyásának megzavarása.

Vétkes, ha szép beszéddel aljas indokokat leplezünk.

Elfogult és helytelen tisztességtelen viselkedésünket egyenesnek beállítani.

Káros az általunk helyesnek vélttel másokat sértegetni.

Haszontalan önmagunk ízléstelen dicsőítése.

Helytelen, ha magunkat mindenkinél magasabb rendűnek képzeljük.

Elfogadhatatlan, ha más ember eredményeiért saját magunk számára kívánjuk learatni a dicsőséget.

Fölösleges panaszkodni életünk alakulása miatt.

Megtévesztő egy kitalált mesét igaznak tálalni.

Helytelen, ha mások nyugalmát, vagy biztonságra való törekvését megzavarjuk.

Nem szabad zendülést szítani.

Kifogásolható másokat kritizálni, miközben önmagunkkal elnézőek vagyunk.

Helytelen, ha embertársainkat megterheljük és nehézségeket okozunk nekik.

Nem szabad az embereket kihasználni és becsapni.

Helytelen mások hibáit és hiányosságait arra felhasználni, hogy uralmunk alá vonhassuk őket.

Nem szabad segítségadásért pénzt elvárni.

Elfogadhatatlan másoktól különböző előnyöket követelni.

Nem helyes azt irigyelni, amit más ember szorgalmasan összegyűjtött.

Kifogásolható szokásszerűen, valamint közhelyekkel érvelni.

Nem szabad állatokat megátkozni.

Helytelen fekete mágiához fordulni.

Nem elfogadható, ha mások erényeit és talentumait becsméreljük.

Nem szabad másokat, vagy önmagunkat azért gyűlölni, mert esetleg ők „jobbak”, vagy mi magunk nem vagyunk elég sikeresek.

Helytelen kábítószereket fogyasztani, vagy visszaélni a szeszes itallal.

Elfogadhatatlan előítéletek fenntartása.

Nem helyes, ha másokat kárhoztatunk, és ha neheztelünk rájuk gonosz cselekedeteik miatt.

Káros nem elfogadni a jó tanácsokat, valamint visszautasítani a tanításokat.

Nem helyes meggondolatlannak lenni.

Haszontalan ésszerűtlennek lenni.

Ízléstelen önelégültnek lenni.

Helytelen, ha örökösen, bármilyen igazsággal szemben szkeptikusak vagyunk.

Elfogadhatatlan kicsúfolni a betegeket és az őrülteket.

Nem szabad szemtelenkedni és udvariatlanul viselkedni.

Helytelen az időseket nem tisztelni, és a fiatalokat lebecsülni.

Ártalmas, ha egy egészségtelen környezethez ragaszkodunk.

Nem szabad hivatásunkról és kötelességeinkről megfeledkezni.

Helytelen, ha nem törődünk saját biztonságunkkal, vagyonunkkal és egészségünkkel, és ha nem vállalunk felelősséget egész életünkért.

Erények és Intelmek

Hírek, események

Aranyvirág meditáció II. tanulás, gyakorlás

Kedves Érdeklődő! Örömmel értesítelek, hogy lehetőséged van a Aranyvirág meditáció II. online tanuláson, gyakorláson részt venni február közepétől, március, április és május hónapban, összesen 5 alkalommal! A tanfolyamon kívül, heti 3, maximum 5 gyakorlás elegendő, így ezzel a gyakorlással részt vehetsz a 100 napos Lite (TM) Tai Chi Chuan és Chi Kung kihívásban! Aranyvirág meditáció a

Légzőgyakorlatok Nei Kung Kezdő és Haladó online tanulás, gyakorlás – felvételről

Légzőgyakorlatok I. és / vagy II. Nei Kung Kezdő és Haladó online tanulás, gyakorlásra felvételről jelentkezni, és részt venni, 2 hónapon keresztül, a választott tanfolyamtól függően 4-6 alkalommal! Légzőgyakorlatok Nei Kung – Belső Munka. Munka a figyelemmel, légzéssel, befelé figyeléssel. A légzőgyakorlatokon keresztül megmasszírozzuk a belső szerveinket, chit gyűjtünk, és keringetünk a légzésünk és a figyelmünk segítségével. Légzőgyakorlatok I. Nei

Keddi Tai Chi és Chi Kung Teljesen Kezdő, Alapozó Alaptanfolyam Budapesten

Kedves Érdeklődő! Teljesen Kezdők számára indítok Teljesen Kezdő, Alapozó Tai Chi és Chi Kung Alaptanfolyamot Budapesten, jól megközelíthető helyszínen! A személyes, jelenléti foglalkozást annak ajánlom, aki most szeretné teljesen elölről elkezdeni a Tai Chi (Taiji, Tajcsi) és a Chi Kung (Qi Gong, Csikung) tanulását.

Kezdő Chi Kung tanfolyam – Teljesen kezdőknek és ismétlőknek – Zoomon Online Felvételről

Chi Kung Tanfolyam Kezdőknek és Ismétlőknek – online felvételről Kezdő Chi Kung tanulása, gyakorlása – kérdések, jelentkezés – Online Felvételről Örömmel tájékoztatlak, hogy lehetőség van Kezdő és Ismétlő Chi Kung Tanfolyamra – online felvételről! Haladó Chi Kung akkor lesz, ha jelzed nekem, hogy szeretnél jönni!

Online Teljesen kezdő, Alapozó Tai Chi és Chi Kung Alaptanfolyam Zoomon Felvételről

Kedves Érdeklődő! Teljesen kezdők számára Teljesen kezdő, Alapozó Tai Chi (Taiji) és Chi Kung (Qigong) Alaptanfolyam Zoomon Online Felvételről, egyéni kezdéssel, a jelentkezésed utáni első csütörtöktől 18:30-20:00 óráig. A Zoomon Online Felvételről foglalkozást annak ajánlom, aki most szeretné teljesen elölről elkezdeni a Tai Chi (Taiji) tanulását és nincs lehetősége eljönni a heti rendszerességű személyes edzésekre.

A 100 napos kihívásról olvashatsz

100napos Tai Chi és Chi Kung mentorálási program 2024. Olvasd el a cikkeket a kihíváshoz való felkészüléshez! Töltsd le a 4 oldalas ismertetőt, összefoglalót, melyben gyakorlatjavaslatok is vannak a kihíváshoz! Az összefoglalóban vannak ötletek, javaslatok, milyen gyakorlatokat javasolt végezni. A teljes felkészüléshez szükséges a többi cikk elolvasása, a személyes konzultáció, és az oldal alján lévő

Viking

Farkas Gábor Viking
Tai Chi Chuan és Chi Kung specialista

Lépj kapcsolatba velem!
Viking tanfolyamaira az alábbi elérhetőségeken keresztül tudsz jelentkezni: +36 20 971 7431

hello[kukac]sanbao[pont]hu

Töltsd le az ingyenes Életerő Növelő Chi Kung ismertetőnket itt!

"A Tavasz Visszahozatala az, hogy az elfeledett álmaink is visszajönnek vele."

A letöltésért cserébe nem kérek semmit, még az e-mail címedet sem!
Annak viszont örülök, ha bárhol megosztod a letöltés linkjét, vagy bármely tartalmat, cikkemet, oldalamat!